Home

Aan den nacht

 
Stijg, o nacht,stille nacht
Statig op aan 's hemels boog
Sla, bekleed met sterrenpracht
Vreedzaam op deez'aard'uw oog
Wie op zijn spond'uw lafenis wacht
Schenk hem uw zoetheid
Vriend'lijke nacht
Wie op zijn spond'uw lafenis wacht
Schenk hem uw zoetheid
Vriend'lijke nacht

O, hoe klaar, rein en zacht
Tintelt, d'avondster omhoog
Hoe z'ons minzaam tegenlacht
Waar z'een blik uit 's Heren oog
Lieflijk geflonker
Tuig 't ons gemoed
Dat ons een vader leidt en behoedt
Lieflijk geflonker
Tuig 't ons gemoed
Dat ons een vader leidt en behoedt