Home

Al tussen twee hoge bergen

Al tussen twee hoge bergen
In enen groenen gaard
Daar bleef mijn lief in strijde
Van hoger minnen aard

Och edel creature
Vrij edel ziele fijn
Wat dinge is u begeren
Dat gi versoekt aan mijn

Och lief van hoger minnen
Van hoger minnen aard
Hoe gaarne soude ik mi vermeien
In uwer minnen gaard

Och wildi u vermeien
In mijner minnen gaard
So moet gij ’t al begeven
Daar uwen zin toe staat

O Jesu, lieve Here
Ik bid u, sta mi bij
Ik wil die wereld laten
Al om die minne van dij

Om beurten door een vrouwen- en een mannenstem gezongen
Uit: Een devoot en profijtelijk boeksken