Home

Alle jaren weder

 
Alle jaren weder
Op het vredefeest
Daalt het kerstkind neder
Wijdt ons door zijn geest

Brengt ons met zijn zegen
Vreugd'en zoete vreê
Gaat op alle wegen
Vriendelijk met ons mee

Ja, ook mij terzijde
Gaat die godsgezant
Wil zo zacht mij leiden
Aan zijn trouwe hand

of:

Alle jaren weder
Komt het kindje klein
't Daalt op aarde neder
Waar de mensen zijn

Deelt alom zijn zegen
uit aan arm en rijk
Geeft er allerwegen
Vane zijn liefde blijk

Tekst: J. Veth of P. Kruseman/ Melodie: F. Silcher