Home

Alles blij, maakt de Mei

Alles blij, maakt de Mei
En het harte fris en blij
Kom dus thans, huppeldans
En vlecht d’eerste krans
Alles prijkt in vollen dos
Zonneschijn vervult het bos
Vooglental, blij geschal
Hoort men overal

Welig spruit, bloem en kruid
Weer op veld en akker uit
Alles lacht, ’t is een pracht
Na des winters nacht
Ginder aan de koele plas
Rusten in het malse gras
Jong en oud, lach en kout
Klinkt door heel het woud

Waar we gaan, waar we staan
En waarheen wij d’ogen slaan
Alles fleurt, alles geurt
Alles licht gekleurd
Lieve Mei, wees dus gegroet
Gij ziit lievelijk en zoet
Alles vrij, fris en blij
Maakt de jonge Mei