Home

Als de kat van huis

 
Als de kat van huis is dansen de muizen
Da-n-sen, dansen, da-n-se-n, dansen,
Dansen, da-n-s-en, da-n-sen de muizen

Chr. Lahusen 1886 - 1975