Home

Als de rombom heeft geslagen

wandelliedjes
melodie

Als de rombom heeft geslagen,
Dat wij marcheren moeten gaan
Geweer en ransel moeten wij dan dragen
En dat staat ons voorwaar niet aan

Kapiteins en officieren
Drinken wijn en soms een glaasje bier
Maar wij arme, wij arme fuselieren,
Drinken water al uit de rivier

’n Stuiver daags is onze gage
En een pondje droog kommiezenbrood
Een watersausje geeft ons de courage
En daarop moeten wij maar voort

Als wij in Nijmegen komen,
Als wij in Nijmegen zullen zijn
Ja, dan zal ’t er gewis niet aan mankeren
Of wij drinken een glaasje wijn

En als wij ons lief gevonden
Ja, dan is ons jeugdig hart verblijd,
En dan leven wij samen met elkander
Tot zolang er de dood ons scheidt.