Home

Als het kermis wordt

Als 't kermis wordt, als 't kermis wordt, in 't land van Rupelmonde
Dan komen de schippers terug naar huis, van uren in het ronde
Dan wordt de blijde trom geroerd, en 't beste bier geschonken
Er wordt gekeuveld en gedanst, gezongen en gedronken

Van klep-per kla-pet-ter van klep klep klep
In 't land van Rupelmonde
Eén kermis maar in heel het jaar
En drinken is geen zonde
Van klep-per kla-pet-ter van klep klep klep
In 't land van Rupelmonde
Eén kermis maar in heel het jaar
En drinken is geen zonde!

Dan kiest de schippersmaat zijn lief, en doet ze lustig draaien
En wie niet stram is en niet stijf, hij moet zijn benen zwaaien
Een aardig lief, een kermis lief, een lief voor twee, drie dagen
Toe neem dat lief, dat aardig lief, ze zal niet beter vragen

Van klep-per kla-pet-ter van klep klep klep
In 't land van Rupelmonde
Eén kermis maar in heel het jaar
En dansen is geen zonde
Van klep-per kla-pet-ter van klep klep klep
In 't land van Rupelmonde
Eén kermis maar in heel het jaar
En dansen is geen zonde!

Maar als het laat en later wordt, dan gaan z'in stil gefluister
De wegen langs, de dijken langs, in eenzaamheid en duister
Dan neemt hij 't lief in zijnen arm, en zegt haar wondre dingen
En wat hij vraagt en wat zij zegt, dat zal ik morgen zingen

Van klep-per kla-pet-ter van klep klep klep
In 't land van Rupelmonde
Eén kermis maar in heel het jaar
En kussen is geen zonde
Van klep-per kla-pet-ter van klep klep klep
In 't land van Rupelmonde
Eén kermis maar in heel het jaar
En kussen is geen zonde!

H. Melis / E. Hullebroeck