Home

Als in Holland
de sneeuwklokjes bloeien

 

Zing van het voorjaar, zing van de mei
Koude en winter zijn weer gauw voorbij
Fluit met de vogels, zing met ons mee
Want ook in Holland komt de lentefee

Als in Holland de sneeuwklokjes bloeien
Komt de lente, komt de lente
In de weiden de lammetjes stoeien
Is het voorjaar in ’t verschiet
En we voelen ons blij, als de vogels zo vrij
Koning winter is vergeten
Als in Holland de sneeuwklokjes bloeien
Zingen wij een vrolijk lied

Kom lieve lente wacht niet te lang
Door bos en velden klinkt dan ons gezang
Heel ons verlangen richt zich tot jou
Toe mooie lente verjaag de winterkou

Als in Holland de sneeuwklokjes bloeien …