Home

Als op aarde daalt de nacht

 
Als op aarde daalt de nacht
Komen sterretjes op wacht
Lief'lijk uit hun hoge sfeer
Blikken zij op aarde neer
En de mens van 't werken moe
Knikt hun even vriend'lijk toe
Sluit tot rust zijn ogen dicht
Zacht bestraald door 't reine licht

Lieve sterren, schijn maar zacht
In de duist're stille nacht
Glanzend aan de hemelboog
Roept gij ons ook naar omhoog
Ziet vanuit uw reine sfeer
Op ons werk beneden neer
Schenkt met uwe zachte gloed
Ons weer kracht en hoop en moed

Als het licht in 't Oosten daagt
't Leven weer zijn arbeid vraagt
En de zon in gouden gloed
Op haar baan zich voorwaarts spoedt
O, dan voelen wij de kracht
Die de stille nacht ons bracht
Maar in 't helder blauw verschiet
Zien wij dan de sterren niet

Reinecke