Home

Com nu met sang

melodie

Com nu met sang van soete tonen
En u met snarenspel verblijt
Sing op, en wilt alom bethonen
Dat ghij van herten vrolyck syt
Juycht God ter eer
Syn lof vermeer
Die sulcken grooten werck
Gedaen heeft voor Sijn kerck

In Israel was dat een wyse
Valt met haer oock den Heer te voet
Dat elck nu toch God roem' en pryse
Die ons soo veel weldaden doet
Roep overal
Met groot geschal
Lof prys en danck alleen
Sy God, en anders geen

De Heer heeft eertydts Synen volcke
Geholpen uyt veel ancxt en pijn
Hy geeft ja wel een duister wolcke
Maar weer daerna schoon Sonnenschyn
Lof sy die Heer, die ons oock weer
Geeft, na veel smert en druck
Veel segen en geluck

Tekst uit Valerius' Gedenck-Clanck, 1626
Vlissingen, Veere en Zierikzee strijden tegen Alva, 1572
Melodie : Bransle Guinee