Home

Daar kwamen drie koningen met een sterr'

Daar kwamen drie koningen met een sterr'
Nu wiegen, nu wiegen, nu wiegen al wij
Uit vreemde landen het was er zo verr'
Nu wiegen wij, toen waren zij blij
Al onzen troost en ons toevloed
't is Maria zoet

Ze kwamen den hoogen berg op gegaan
Nu wiegen, nu wiegen, nu wiegen al wij
Ze zagen de sterre klaar stille staan
Nu wiegen wij, toen waren zij blij
Al onzen troost en ons toevloed
't is Maria zoet

Och sterre, ge moet er zoo stille niet staan
Nu wiegen, nu wiegen, nu wiegen al wij
We moeten nog 't avond naar Bethlehem gaan
Nu wiegen wij, toen waren zij blij
Al onzen troost en ons toevloed
't is Maria zoet

De sterre ging voren, ze volgen ze na
Nu wiegen, nu wiegen, nu wiegen al wij
Totdat ze bij koning Herodes kwaam
Nu wiegen wij, toen waren zij blij
Al onzen troost en ons toevloed
't is Maria zoet

Zij klopten al op Herodes zijn deur
Nu wiegen, nu wiegen, nu wiegen al wij
Herodes de koning kwam zelve veur
Nu wiegen wij, toen waren zij blij
Al onzen troost en ons toevloed
't is Maria zoet

Herodes die sprak met een valschen hart
Nu wiegen, nu wiegen, nu wiegen al wij
Hoe komt toch de jongste der drie zoo zwart
Nu wiegen wij, toen waren zij blij
Al onzen troost en ons toevloed
't is Maria zoet

Al ben ik zwart, ik ben wel bekend
Nu wiegen, nu wiegen, nu wiegen al wij
Ik ben er de koning ui Oriënt
Nu wiegen wij, toen waren zij blij
Al onzen troost en ons toevloed
't is Maria zoet

Toen zijn ze gedrieën weer verder gegaan
Nu wiegen, nu wiegen, nu wiegen al wij
De sterre bleef boven het stalleke staan
Nu wiegen wij, toen waren zij blij
Al onzen troost en ons toevloed
't is Maria zoet

Zij offerden daar zoo menigvoud
Nu wiegen, nu wiegen, nu wiegen al wij
Aan 't kindeke mirre, wierrook en goud
Nu wiegen wij, toen waren zij blij
Al onzen troost en ons toevloed
't is Maria zoet

Vlaams Driekoningenlied