Home

Daar staat bij de kachel een schoentje

 

Daar staat bij de kachel een schoentje
Daar klinkt door den schoorsteen een lied
't Wordt zachtjes, heel zachtjes gezongen
De kindertjes durven haast niet
Sint Nicolaas luistert daar boven op 't dak
Hij hoort wat ze vragen.. en grijpt in den zak

Als strakjes de kindertjes slapen
En dromen van speelgoed en koek
Dan brengt Sinterklaas met zijn knechtje
Heel stil in den nacht een bezoek
Hij vindt er de schoentjes en 's morgens heel vroeg
Dan vinden de kleintjes, weer lekkers genoeg

H. Blaauw / K.J. Tol