Home

Daer kwamen dry koningen

 
Daer kwamen dry koningen met een sterr’
Daer kwamen dry koningen met een sterr’
Uyt vreemde landen, alle zoo verr’
Uyt vreemde landen, alle zoo verr’

Zij kwamen de hoge berg opgegaan
Zij kwamen de hoge berg opgegaan
Zij zagen de sterre voor hun gaan
Zij zagen de sterre voor hun gaan

Te Bethlehem kwamen zij in de stad
Te Bethlehem kwamen zij in de stad
Waar Maria met haar kindje zat
Waar Maria met haar kindje zat

Zij hebben vol eer en vol ootmoed
Zij hebben vol eer en vol ootmoed
Het kindje Jezus vriend’lijk gegroet
Het kindje Jezus vriend’lijk gegroet

Zij legden kroon en scepter neer
Zij legden kroon en scepter neer
En knielden voor hun koning neer
En knielden voor hun koning neer