Home

De blauwe strijders

 
Hoor, daar stappen door de straten
Stoeten strijders, sterke maten
Door een blijde roep gewekt
Naar een milde toekomst richten
Zij hun hopende gezichten
Waar een stralend licht hen trekt
Waar een stralend licht hen trekt

Uit hun kelen wellen zangen
Van dat hoog en groot verlangen
Dat hun harten heeft gevat
Op de maat van hunne voeten
Zingend trekken blauwe stoeten
Door de luisterende stad
Door de luisterende stad

Achter hooggedragen vanen
Gaan zij doelbewust de banen
Naar een beet’re maatschappij
Waar geen drankleed meer zal schrijnen
Waar geen drinkers kind’ren kwijnen
Omdat zij het willen, zij
Omdat zij het willen, zij!

Strijdlied tegen het alcoholisme