Home

De gilde viert, de gilde juicht !

 
melodie

De gilde viert, de gilde juicht !
Wat zit gij daar en blokt en buigt .
Nog over uwe boeken ?
De wijsheid ligt maar in de kan;
Die ze elders zoeken wil, die kan,
Doch laat hem, laat hem zoeken.

Refrein:

Het beste biertje lust hem niet,
Het liefste liedje sust hem niet,
Het mooiste meisje kust hem niet .
Hoog het glas! Hoog het hart! Hoog het lied.

De beker ruischt, de beker schuimt !
Sa makkers, frisch en opgeruimd,
Het glas aan uwe lippen !
Die op zijn kamer koekeloert,
En geestversnipp'rend dwaasheên snoert,
Drink water als de kippen !

Het pijpke dampt in monkelmond,
En spreidt wellustig in het rond,
Studentikoze geuren !
Die steeds aan perkamenten kluift,
En perkamenten reuken snuift,
Krijgt perkamenten kleuren !

De gilde juicht, de gilde viert !
Hoera ! de pet omhoog gezwierd !
En nog eens hard geklonken !
De blokker ligt reeds log en loom,
Gekweld door naren blokkersdroom,
Met droge keel te ronken !

Emiel Hullebroeck