Home

De herders

 
De herders in de donk’re nacht
Ze hielden in het veld de wacht
Toen daalde uit de hemelsfeer
In glans van licht, een engel neer

De engel sprak: Vreest herders niet
De mensheid is groot heil geschied
God bracht een kind in arme stal
Dat eens uw redder wezen zal

Gaat henen en aanbid het kind
Dat je daar in de kribbe vindt
En uit den hoge trof hun oor
Der eng’len heerlijk vredeskoor

De herders hebben ’t woord verstaan
Ze zijn naar Bethlehem gegaan
En bogen bij de kribbe neer
Voor ’t Cristus-kind, ons aller heer

Tekst en melodie: C.J.C. Geerlings