Home

De linde

Er staat een linde in mijn hof
Ach God wat doet zij daar
Zij wil mijn smart vertroosten
Troosten
Wijl ik mijn lief verloren heb
Wijl ik mijn lief verloren heb

Ik doolde in een hoveken
Waar slaap mij overviel
De droom was zoet en teder
Teder
Een balsem voor doorwonde ziel
Een balsem voor doorwonde ziel

En toen ik plots ontwaakte
Was ’t al om mij als dood
Doch ’n struik van wilde rozen
Rozen
Haar geuren als troost mij bood
Haar geuren als troost mij bood