Home

De lindeboom

Bij d’ouderlijke woning
Daar prijkt een lindeboom
Hij staat daar als een koning
En spiegelt in de stroom
Die boom zag mij eens spelen
Als kindje aan zijn voet
Zijn lommer kon mij strelen bij felle zonnegloed
Zijn lommer kon mij strelen bij felle zonnegloed

Zijn schors vertolkt de vreugde
En weemoed van mijn hart
Ik grifte wat vervreugde
Ik grifte ook mijn smart
De vogels in zijn lover
Die zongen in mijn droom
Toef trouwe vriend, en rust hier bij deze lindeboom
Toef trouwe vriend, en rust hier bij deze lindeboom

Nu voel ‘k me moe gestreden
En wankelt reeds mijn voet
Hij troost mij als verleden
En ruist geheimvol zoet:
Kies hier uw laatste woning
Als God uw komst gebiedt
‘k Zal trouw uw wachter wezen en ‘k ruis voor u mijn lied!
‘k Zal trouw uw wachter wezen en ‘k ruis voor u mijn lied!

B.J. Kloosterman / F. Schubert