Home

De macht van het kleine

 
Kleine waterdropp’len
Kleine korr’len zand
Vormen zaâm de trotse zee
En het schone land
Kleine liefdedaden
Woordjes teer en zacht
Hebben vaak in ’t kleinste huis
’t Grootst geluk gebracht

C. van Rennes