Home

De minne die in mijn hartje leit

De minne die in mijn hartje leit
Die zal niet einden noch sterven
Al schijnt het dat ik door tegenheid
Mijn lief zal moeten derven

Al reis ik te land en over zee
En zwerf ik in vreemde steden
Mijn liefs beelt'nis draag ik mee
In mijn genegenheden

Al zijn er andren schoon en rijk
Zij kunnen mij niet winnen:
Als ik mijn liefken eens bekijk
Dan moet ik haar beminnen

Haar heusheid en mijn liefde groot
ons vriendschap daar beneven
Die zullen duren tot den dood
Ja moog'lijk na ons leven

Tekst van G.A. Bredero, De groote bron der minnen, 1622
Melodie : Ik bender een arme Pelgrim ziet