Home

De nacht

Door heel de omtrek melden
De klokken ’t uur der rust
De herder drijft zijn schapen
Ter kooi in zoete rust
Welk een plechtstatig zwijgen
Heerst in de dichte twijgen
Zij komt in al haar pracht
Zij komt in al haar pracht
De stille nacht, de stille nacht

Miljoenen sterren pralen
In diamanten gloed
En ’t maanlicht schenkt der aarde
Zijn vriendelijkste groet
Waarheen ‘k mij moog begeven
Ik voel u om mij zweven
En buig mij voor uw macht
En buig mij voor uw macht
O, stille nacht! O, stille nacht

Fr. Abt