Home

De rode Sarafan

 
Moedertje vermoei u niet
Met die rode Sarafan
Trouwen ligt in 't ver verschiet
'k Bind mij nog aan geen man

'k Draag mijn haren nog als kind
In vlechten om mijn hoofd
'k Ben nog blij met lint en strik
Mij onlangs nog beloofd

Nee, geen bruidstooi nog voor mij
Van trouwen komt vaak rouw
'k Ben nog jong, ik ben nog blij
Voel mij nog lang geen vrouw

Och, mijn kind, de jaren
Gaan niet aan jou voorbij
Zullen je niet sparen
Jou evenmin als mij

Als een vlinder leven
Of als een vogelijn
Is ons niet gegeven
Nee, dat kan niet zijn

Dagen zullen komen
Dat alles is voorbij:
Kinderspel en dromen
Lentezon en mei
Kinderspel en dromen
Lentezon en mei

Ik heb ook gezongen
Vrolijk zoals jij
Dartel rondgesprongen
Dat is lang voorbij

Denk ik aan mijn jonge tijd
En zie ik jou dan aan
Ach, dan naai ik weer verblijd
Aan de rode Sarafan

I.J. Oskam