Home

De schoonste bloem

 

Hoe schitt’ren duizenden bloemen in heid’ en veld en woud
Hier bloeiend aan de glooiing, daar sling’rend om het hout
Maar niet alleen daar buiten bloeit menig bloemelijn
De lieflijkste aller bloemen bloeit in ons huisje klein
De lieflijkste aller bloemen bloeit in ons huisje klein

Die bloeme heet: De liefde van moeder tot haar kind
Een bloem die ieder onzer thuis altijd bloeiend vindt
Een bloem die, hoe de stormen ook buld’ren in de hof
Haar blaadjes nooit laat vallen of nederstrooit in ’t stof
Haar blaadjes nooit laat vallen of nederstrooit in ’t stof

Een bloem, die voor geen winter, geen vorst noch hagel vreest
Maar fleurt in onze woning als op een lentefeest
De leliën en rozen zijn wel der hoven roem
Maar kind’ren, moeders liefde, dat is de schoonste bloem
Maar kind’ren, moeders liefde, dat is de schoonste bloem

J.P. Heije / J.D. van Ramshorst