Home

De starretjes blinken zo helder

De starretjes blinken zo helder
Mijn lieveken sluimer nu zacht
De starretjes blij naar u staren
En houden bij ’t wiegje de wacht
Doe, doe, mij lieveken, doe
Doe, doe, mij lieveken, doe

Het windeken fluistert zijn liedje
Het zingt met uw moederken teer
Mijn lieveken wees er nu rustig
En woel in uw wiegsken niet meer
Doe, doe, mij lieveken, doe
Doe, doe, mij lieveken, doe

Uw moederken ziet u zo gaarne
Mijn engel bij dag en bij nacht
En zoet al zij ’t engeltje zoenen
Wijl ’t stil in zijn droom naar ons lacht
Doe, doe, mij lieveken, doe
Doe, doe, mij lieveken, doe

L. Boucherij / W.Galensloot