Home

De trommelaer

 

Een trommelaer, met rooden mond
In 't bosch het schoonste roosje vond
Dat ie-mand vin-den kan
Ran plan plan
Hy trok het af, de snelle gast
En stak het in zyn knopgat vast
Ran plan plan

Eens graven kind met zoeten lach
Dit roosken aen zyn knopgat zag
Haer oog dat hing er an
Ran plan plan
Geen bloemken schooner op der aerd'
De trommelaer was 't bloemken waerd
Ran plan plan

Zy kreeg er van een maegdenbloos
‘Wel vriend, geef my die schoone roos
Gelyk een edelman’
Ran plan plan
‘Die schoone roos en geef ik niet
Ten zy ge uwe trouwe hand my biedt’
Ran plan plan

‘Myn trouwe hand en geef ik niet
Ten zy ge een regiment gebiedt
Kom weêr dan, vraeg my dan’
Ran plan plan
Een jaer verliep, een morgen vroeg
Was 't haer of weêr een trommel sloeg
Ran plan plan.

Een officier, met rooden mond
Kwam nederbuigend tot den grond
Hy leek een edelman
Ran plan plan
‘Zie daer het roosje dat ik schenk
Opdat uw hertjen aen my denk'’
Ran plan plan.

En blyder dan de grootste vorst
Stak hy het op haer blanke borst
Haer hertje klopte er van
Ran plan plan
Er was nooit liefelyker bruid
De trommel sloeg, by 't feestgeluid
Ran plan plan

Prudens van Duyse