Home
wandelliedjes

De zak op de rug

 
melodie

De zak op de rug en de stok in de hand, Heila, hi Ho!
Zingende dwalen en zwerven door't land, Heila, hi ho!
Over de velden en over de wei,
Over de stralende, jub'lende hei,
Waar in de wolken de leeuwerik zingt,
En waar de lucht je tot jub'len dwingt,
Heilo, hi ho! Heilo, hi ho! Heilo, hi ho!

Over de sloten met biezen en blom, Heila, hi ho!
Juichende, zingende vogels rondom, Heila, hi ho!
Ver van de mensen, door struik en door bos;
Rollen en buit'len op 't mollige mos,
Waar zacht de wind door de bladeren suist,
En door de boomtoppen ritselt en ruist,
Heila, hi ho! Heilo, hi ho! Heilo, hi ho!

Over de duinen, langs 't woelige nat, Heila, hi ho!
Waar 't water in vlokken om d'oren ons spat, Heila,hi ho!
Woelige, schuimende golven der zee,
Dwingen tot jub'len en zingen ons mee.
Klim dan het duin op en schreeuw er eens luid,
Jub'lend en juichend je levenslust uit !
Heila hi ho! Heilo, hi ho! Heilo, hi ho!

L. Koops / J.D. v. Ramshorst