Home

Doe die rose van Jericho

O doe die rose van Jericho
Den soon der gotheit soud ontfaen
Haer luter hert dat wert haer vro
Den hemel wert haer onderdaen

Een enghel wert tot haer ghesant
Aen die rose van Jericho
Te Galilea in dat lant
Daer si mit Joseph hielt die wet

Hi bracht er maer dat si soude sijn
Der heeren moeder van de troon
Die overste cracht sai haer ommeschijn
Ende daertoe draghen der maechden croon

Also die rose ontloken staet
Ontfinc die bloem in haer dat kint
Haer maechdom was te minre niet
Van pinen wist si niet een twint

Tekst: Haarlems oudt liedt-boeck ca. 1640 / Melodie Souterliedekens 1540