Home

Drie koningen
geeft mij een nieuwen hoed

Drie koningen, drie koningen
Geeft mij een nieuwen hoed
Mijn oude is versleten
Mijn moeder mag 't niet weten
Mijn vader heeft geen geld
Drie koningen rijden door 't veld