Home

Dry coninghen

Het quamen dry conighen ut verre landen
Nu wieghen, nu wieghen wij
Om Gode te doen een offerande
Des waren sij vro
Alle mijnen troost, mijn toeverlaet
Is Maria’s soon

Sij quamen van Ooste, sij quamen van verre
Nu wieghen, nu wieghen wij
Al bij ’t verlichten van eender sterre
Des waren sij vro
Alle mijnen troost, mijn toeverlaet
Is Maria’s soon

Maar doen sij binnen Jerusalem quamen
Nu wieghen, nu wieghen wij
Die claerheyt der sterre sij niet vernamen
Des waren sij droef
Alle mijnen troost, mijn toeverlaet
Is Maria’s soon

Doen sij over tafel waren geseten
Nu wieghen, nu wieghen wij
Doen quam daer Gods enghel al in secreten
Des waren sij vro
Alle mijnen troost, mijn toeverlaet
Is Maria’s soon

Ghij heeren, ghij en moghet niet langer beyden
Nu wieghen, nu wieghen wij
Herodes die doet sijn paert bereyden
Des waren sij droef
Alle mijnen troost, mijn toeverlaet
Is Maria’s soon

Wel op, ghij heeren, en laet staen u eten
Nu wieghen, nu wieghen wij
Herodes is op sijn paert geseten
Des waren sij droef
Alle mijnen troost, mijn toeverlaet
Is Maria’s soon

Doen sy buyten Jerusalem quamen,
Nu wieghen, nu wieghen wij
Die claerheyt der sterren sij weder vernamen
Blij waren sij doen.
Alle mijnen troost, mijn toeverlaet
Is Maria’s soon

Sy volchden die sterre in corter stonden
Nu wieghen, nu wieghen wij
Tot Bethleem daer sij dat kindekijn vonden
Blij waren sij doen.
Alle mijnen troost, mijn toeverlaet
Is Maria’s soon

Den eenen ginck voor den anderen staen
Nu wieghen, nu wieghen wij
Om dat hij ierst ten offer sou gaen
Des waren sij vro
Alle mijnen troost, mijn toeverlaet
Is Maria’s soon

Sij vielen daer tsamen al op der aerden,
Nu wieghen, nu wieghen wij
Sij loofden den coninck van grooter waerden
Des waren sij vro
Alle mijnen troost, mijn toeverlaet
Is Maria’s soon

Sij offerden daer myrre, wierooch ende gout
Nu wieghen, nu wieghen wij
Sij loofden dat kindekijn menichfout
Des waren sij vro
Alle mijnen troost, mijn toeverlaet
Is Maria’s soon

Het hofken der geestelycker liedekens, Loven 1577