Home

Een kind gheboren in Bethlehem

Een kind gheboren in Bethlehem
In Bethlehem verblijdet alle Jerusalem
Amor, amor, amor, amor,amor
Quam dulcis est amor

Die sone die nam die menscheit aen,
Die bi den vader komen kan
Amor, amor, amor, amor,amor
Quam dulcis est amor

Toen Gabriël de engel kwam
De jonkvrouw toen de zoon gewan
Amor, amor, amor, amor,amor
Quam dulcis est amor

Een bruidegom uut sijnre kameren
Ghecomen zonder jameren
Amor, amor, amor, amor,amor
Quam dulcis est amor

Zi leid’ hem in een kribbekein
Des eeuwigen vaders zonekijn
Amor, amor, amor, amor,amor
Quam dulcis est amor

Die os ende die esel die hebbent gheweten
Mer dat dat kind is Jesus gheheten
Amor, amor, amor, amor,amor
Quam dulcis est amor

Drie koningen kwamen uit Oostenlande
En brachten met hen hun offerande
Amor, amor, amor, amor,amor
Quam dulcis est amor

Si ghingen daer te samen in
Ende groeten dat niewe kindekijn
Amor, amor, amor, amor,amor
Quam dulcis est amor

Die enghelen songen doe ter tijd
Die herderkens waren mede verblijd
Amor, amor, amor, amor,amor
Quam dulcis est amor

Die mensen in der eerde mede
En die gelovigen kregen de vrede
Amor, amor, amor, amor,amor
Quam dulcis est amor

Al mit den enghelen willen wi singhen
Ende laten ons herte in vrouden springhen
Amor, amor, amor, amor,amor
Quam dulcis est amor

Tekst: Dit is een suverlijc boecxken, 1508/ Muziek: Het Prieel der gheestelijke Melodie, 1609