Home

Een kindekijn
werd ons heden geboren

Een kindekijn werd ons heden geboren
Van een jonkvrouw uitverkoren
Ons werd geboren een kin - - - dekijn
Van een jonkvrouw uitverkoren
Was ons dit kindekijn niet geboren
Wij waren al te zaam verloren
Een kindekijn werd ons geboren

W.A. Mozart