Home

Een Sint Nicolaas verrassing

 
’t Was op woensdag vijf december
’s Avonds om een uur of acht
Sint had allen heel wat lekkers
En ook heel wat moois gebracht
Vader, moeder, Niek en Willem
Kootje, Piet en ’t meisje Neel
Ja, zelfs Hec, die goeie lobbes
Iedereen had rijk zijn deel

Iedereen was in z’n nopjes
Vader ’t meest van allemaal
Want hij had een pijp gekregen
En een zakmes, echt van staal
Hé, daar gaat de bel, riep Willem
‘k Had nu toch niets meer verwacht
Alstublieft meneer, zei Neeltje
Dit werd nog voor u gebracht

Wéér voor mij, riep vader lachend
Sjonge, wat een reuzepak
En hij haalde voor de touwtjes
’t Nieuwe zakmes uit zijn zak
‘k Vind ’t erg verdacht, zei vader
‘k Voel me niets op m’n gemak
Al maar kranten en papieren
Al maar kleiner werd het pak

Eind’lijk riep hij heel verwonderd
Wel verdraaid, wat heb ik daar ?
Iedereen begon te lachen
’t Was een chocola-sigaar
Wel, zei vader, dat is denk ik
Vast een grap van Zwarte Piet
Willem kreeg een kleur en hoestte
Maar dat merkte vader niet

Tekst: A.Bon / Melodie: J.W. van Setten