Home

Een vriend'lijk aardig vogelijn

melodie

Een vriend'lijk aardig vogelijn
Zong in de held'ren zonneschijn
Op zachten toon zijn afscheidslied:
"Vergeet den kleinen vogel niet!
Vaarwel, vaarwel,
Vaarwel, de tijd vliedt snel,
Vaarwel, vaarwel."

Ik keek de vogel droevig aan,
En zei:"Ge moogt niet henen gaan,
Ge blijft toch waarlijk al te kort,
Ik zorg voor u als 't winter wordt;
Blijft hier, blijft hier,
Blijft hier mijn aardig dier,
Blijft hier, blijft hier!"

De vogel zong:"'t Wordt mij te koud,
Te dor in 't veld, te kaal in 't woud;
In 't voorjaar zien wij elkander weer,
Voor mij zorgt onze Lieve Heer.
Ik kom, ik kom,
Ik kom heel gauw weerom,
Ik kom weerom!"

J.A. Böringer / C.M. von Weber