Home

Eens gaat de felste storm voorbij

 

Hoge woeste zee
Sleurt ons leven mee
Schip in nood, o hoor de branding slaan
Zeeman, storm en dood
Staan vlak voor je boot
Opgerezen uit de oceaan
Dreigend onheil naakt
Zeeman, zeeman waakt
Daar is voor je ziel geen seconde rust
Maar bij ’t stormen der getijden
Zal een sterk geloof je leiden
Eens gaat de felste storm voorbij
Geen macht houdt eeuwig stand
Door duisternis en noodgetij
Voorwaarts met vaste hand
Eens gaat ook deze tijd voorbij
Al’ zorg en bitt’re nood
In zware worst’ling weten wij
Eenmaal straalt ons het morgenrood

Nevel, zwaar en dicht
Nergens zonnelicht
God weet waar de storm ons henen stoot
Doch wat woest tumult
Aarde en hemel vult
Elk staat waar zijn plicht het hem gebood
Alle man paraat
Scherp gericht op de daad
Vlak langs rots en klip
Redden wij het schip
Spant de spieren nog een stonde
En het anker grijpt de gronden
Eens gaat de felste storm voorbij
Geen macht houdt eeuwig stand
Door duisternis en noodgetij
Voorwaarts met vaste hand
Eens gaat ook deze tijd voorbij
Al’ zorg en bitt’re nood
In zware worst’ling weten wij
Eenmaal straalt ons het morgenrood

M.Vos