Home

Eeuwen geleden, kwamen getreden

 
Eeuwen geleden
Kwamen getreden
Herders in Bethlehems arme stal
Zacht ziet de moeder neer
op ‘t kindje klein en teer;
‘t Hemelse licht schijnt overal

Kindje in de heil’ge nacht
Dat ons Gods liefde bracht
Ook wij staan om uw krib geschaard
Lief, heilig kindekijn
Nu wij zo stille zijn
Klinkt zacht en teder: “Vrede op aard”

Tekst: C.M. van Hille-Gaerthe / Melodie naar een Zweeds kerstlied