Home

Er is een roos ontsprongen

 
Er is een roos ontsprongen
Uit ene wortelstam
Die, naar profeten zongen
Voortkwam uit Jesses stam
Zij heeft haar bloem gebracht
Al in de koude winter
In 't midden van de nacht

Wij loven u Maria
En 't Kind dat Gij ons bracht
Hij is ons aller vreugde
Het licht in duistre nacht
U Kindje in deez'stal
Aanbidden wij tezamen
O Koning van 't heelal

 

Versie 2

De witte vlokken zweven
Dooreen in veld en gaard
Terwijl zij 't sneeuwkleed weven
De lijkwa' voor deez' aard
Toch kiemt daar stil en zacht
De bloem van 't nieuwe leven
Die lente's adem wacht

Ons is een kind geboren
In 's werelds winternacht
Toen is ons 't lieflijkst gloren
Van 's hemels licht gebracht
Het straalt in ons gemoed
Dat blij met d'eng'lenkoren
Den Vredevorst begroet

 

Versie 3

Een roze, fris ontloken
Uit tere wortel kwam
Want d'oudheid had gesproken
Zij bloeit uit Jesses stam
Die heeft een bloem gebracht
Al in de koude winter
Te midden van de nacht

Teksten van o.a. P. Loots en J.A. Böhringer / melodie: Speyerer Gesangbuch 1599
van dit lied zijn vele versies in omloop