Home

Er waren heel veel engelen

 
Er waren heel veel engelen, zij hielden de wacht
Toen Jezus was geboren in de eerste kerstnacht
Zij zongen van gloria, gloria, gloria
Zij zongen van gloria en hielden de wacht

De herders hoorden zingen en zij kwamen met haast
Zij zagen daar het kindje klein en stonden verbaasd
Zij zongen van faldera, faldera, faldera
Zij zongen van faldera, maar één zong er naast

Die ene die niet zingen kon, niet dit of niet dat
Deed toch maar mee, hoe het ook ging, hij bromde maar wat
Hij zong iets van lalala, lalala, lalala
Hij zong iets van lalala en werd het niet zat

Een engel kwam toen naast hem staan en leerde de wijs
Van nu zijt wellekome en van kyrie eleis
Toen zong hij het zuiver na: gloria, gloria
toen zong hij van gloria en kyrie eleis

De herder is toen zingende naar huis toe gegaan
En ieder die hem hoorde deed hij juichend verstaan:
Dat ieder nu blij mocht zijn met het lief kindje klein
Dat God ons had toegedacht in deze kerstnacht

H. van Koert