Home

Gegroet met jubelklanken

 
Gegroet met jubelklanken
Kerstkindje, wees gegroet
Hoe zullen wij u danken
Gij bracht ons het hoogste goed
Eens in een stal geboren
Laagt gij op stro terneer
Toch waart gij uitverkoren
Tot heiland ons, en heer

Laat kind’ren tot mij komen
Is uit uw mond gehoord
Wij hebben ’t reeds vernomen
Dat heerlijk schone woord
Och, dat bij alle kleinen
Uw woord ook ingang vond
Het kerstlicht hel mocht schijnen
Op heel het wereldrond

Uw beeld in het hart te dragen
Is ’t grootste geluk op aard’
Wij willen enkel vragen
Maak ons uw liefde waard
O, geef als kerstgeschenken
Ons harten, vroom en rein
Opdat wij u gedenken
Uw kind’ren mogen zijn

Tekst: J. Veth, naar het Duits/ Melodie: W.A. Mozart