Home

Het Angelus

Het Angelus klept in de verte
In tonen zo zuiver en hel
De grootmoeder knielt op de drempel
De kind’ren zij staken hun spel
Grootmoeder bidt: Onze Vader
De kind’ren zeggen ’t haar na
Een zonnestraal glijdt door het lover
Een glimlach, een glimlach
Van ’s Heren genâ

Zij bidt O, God, schenk uw zegen
Ook over deez’kinderkens klein
En wees hun nabij met uw liefde
Als ik niet meer bij hen kan zijn
Grootmoeder bidt: Onze Vader
De kind’ren zeggen ’t haar na
Een zonnestraal glijdt door het lover
Een glimlach, een glimlach
Van ’s Heren genâ

Catharina van Rennes