Home

Het daget in het Oosten

 
Het daget in het Oosten
Het licht schijnt overal
Hij komt de volken troosten
Die eeuwig heersen zal

De duisternis gaat wijken
Van d'eeuwen lange nacht
Een nieuwe dag gaat prijken
Met ongekende pracht

Het daget in het Oosten
Het licht schijnt overal
Hij komt de volken troosten
Die eeuwig heersen zal