Home

Het is een dag der vroolijkheid

 
Het is een dag der vroolijkheid in des konings hove
Want daar heeft een maagd'lijkheid ontvangen, van grooter love
Een kind dat is een wonderlijk en altemaal geneugelijk
Na zijnre menschlijkheden dat daar leit ondachtelijk
En daar toe onbegrijpelijk na zijnre god'lijkheden

In den donker van den nacht, zoo was 't daar al zoo lichte
De prins werd in den stal gebracht, die al de wereld stichtte
Men vond hem in de windselband, die sterren maakte met zijn hand
Toen hij de hemel wachtte, hij weend' als een kinde mede
Die de wolken dond'ren dede toen hij voer op met krachtte

Toen men de wereld al beschreef, toen ging die maagd met 't kinde
Te Bethlehem, al daar zij bleef, Herodes kon 't niet vinden
Men openbaarde 't in den hove, die glorie zingen met grooten love
Al van de waardigheden God, hier boven in hemelrijk
Verleen ons menschen op 't aarderijk van goeden wille, vrede

15de eeuwse bewerking van Dies est Laetitiae