Home

Het knechtje van Sint Niklaas

 
Klop, klop, klop, klop, kom binnen
Ik ben het knechtje van Sint Niklaas
‘k Heb voor jou wat lekkers mijn kleine baas
Met de complimenten van de goede Sint
Of je deze suikertjes ook lekker vindt

Klop, klop, klop, klop, kom binnen
Heel ver in Spanje kreeg Sint een brief
Dat het kleine baasje was flink en lief
En nu vraagt de bisschop op deez’blijde dag
Of het nog maar lange tijd zo blijven mag

Tekst en melodie: J. Veth