Home

Het komet een schip geladen

Het komet een schip geladen
Hent aan dat hoochste boort
Maria houdt dat roeder
Die enghel stuurt dat voort

Maria, Godes moeder
Ghelovet moets tu sijn
Wi waren al verloren
En dedet uw lieve kindekijn

Maria, Godes moeder
Ghelovet moets tu sijn
Verweende coninghinne
Der enghelen aneschijn

Maria, Godes moeder
Hoe is u lof so breit
Ten can geen man besciven
U groter waerdicheit

In eenre stille waghen
Comet ons dat schip aen lant
Het brenghet ons rike geven
Een soen is ons ghesant

Het leghet in eenre cribben
Dat lieve cleine kint
Mit sinen verweende ribben
In snoden doekekijn

Het leghet in eenre wieghen
Dat lieve kindekijn
Het lichet als een spieghel
Ghelovet moet het sijn

Mocht ic dat kindekijn cussen
Voor siner roder mont
Des mochte mi wael ghelusten
Van sonden werd ic ghesont

Melodie: Andernachter Gesangbuch, 1608