Home

Het liedje van de smid

melodie

Een smidje in zijn smisse
Die zong den heelen dag
Zijn stemme klonk zoo helder
Bij ied'ren hamerslag
Hij zong zoo blij: van tokke- tokke- tok
Hij zong zoo vrij: van kloppe- kloppe- klop
Het klonk zoo lustig dan
Het liedje van den zwarten man

Een meisken op haar kamer
Die had dat lied gehoord
Haar hartje ging aan 't jagen
Bij smidjes aardig woord
Het ging zoo snel: van tokke- tokke- tok
Het ging zoo fel: van kloppe- kloppe- klop
Het sloeg zoo teeder dan
Bij 't liedje van den zwarten man

"Och smidje van hierover
Leer mij dat schoone lied"
"Lief meisje, 'k zal 't u leeren
Als gij mij geerne ziet
Kom zing met mij: van tokke- tokke- tok
Kom zing met mij: van kloppe- kloppe- klop
Wij zingen samen dan
Het liedje van den zwarten man"

Het meisje werd zijn vrouwtje
En hij haar beste man
En kleine kleuters kwamen
Die zongen mede dan
Ze zongen blij van tokke, tokke, tok
Ze zongen vrij van Kloppe, kloppe, klop
Het klonk zo lustig dan
Het liedje van de zwarte man

Frans Liekens / Frans Andelhof