Home

Het paard van Sint Niklaasje

 
Het paard van Sint Niklaasje
Dat loopt zo vlug, dat loopt zo vlug
Dat draagt zijn vriend’lijk baasje
Zo stevig op zijn rug
Het springt er met het grootst gemak
Van ’t ene op het and’re dak
En loopt en draaft maar ongestoord
Langs alle daken voort

Het paard van Sint Niklaasje
Dat weet wel wat zijn baasje wil
En komt het bij een schoorsteen
Dan staat het daad’lijk stil
Sint Niklaas neemt op ieder dak
Wat lekkers uit zijn grote zak
Hij buigt zich naar de schoorsteenrand
En strooit met gulle hand

Hoe juichen dan de kind’ren
Ze springen en ze dansen maar
En zoeken al het lekkers
Zo vrolijk bij elkaar
Ze hebben dan de grootste pret
En gaan er zo verheugd naar bed
En ’t paardje trippelt blij te moe
Naar and’re kinderen toe

Tekst en melodie: S.M. Bouman van Tertholen