Home

Het sneeuwt in dikke vlokken

 
Het sneeuwt in dikke vlokken
Wat is het lelijk weer
Nu moet de Sint maar rijden
De daken op en neer
Nu is hij nog wel jarig
Die goede, oude man
Zou hij zelf wel iets krijgen
Daar denkt niemand an!

Ik zal een mandje vouwen
Van aardig bont papier
Daarin leg ik wat koekjes
En flikken, twee, drie, vier
Komt hij nu aanstonds binnen
Dan zeg ik: Lieve Sint
Dat is voor uw verjaardag
'k Hoop dat u 't lekker vindt