Home

Het was een maghet uytvercoren

Het was een maghet uytvercoren
Daer Jesus af woude zijn gheboren
Dies ben ic vro-o-o-o-o-o-o …
Benedicamus Domino

Tekst: Een suverlijc boecxken, 1508/ Melodie: Een devoot en profijtelijck boecxken, 1539