Home

Hoor de wind waait

 
Hoor de wind waait door de bomen
Hier in huis zelfs waait de wind
Zou de goede Sint wel komen
Nu 'k het weer zo lelijk vind
Nu 'k het weer zo lelijk vind

Ja, hij rijdt in don'kre nachten
Op zijn paardje o, zo snel
Als hij wist hoezeer wij wachten
Ja, gewis dan kwam hij wel
Ja, gewis dan kwam hij wel

R.A. van Pelt / J.H. Boon