Home

In den schoorsteen

 
Hoor eens wat een raar gestommel
Is er in de schoorsteen daar
Is er in de schoorsteen daar
Hoor eens wat een raar gestommel
En gerommel door elkaar
't Is vast de Sint die daar vaart
Over 't dak al met zijn paard:
Hop, hop, hop, hop, hop, hop!
't Paard gaat zeker in galop
O, Sint Niklaas, o Sint Niklaas
Strooi wat neer
'k Zal u danken, duizend keer

Heerlijk 't is alweer december
En de vijfd' is al nabij
En de vijfd' is al nabij
Zeker brengt de goede Sint nu
Wat voor u en wat voor mij
Hoor daar gaat het weer hop, hop
't Paard loopt heusch weer in galop
't Komt de zoldertrap al af
En het paard loopt nog in draf
O, Sint Niklaas, o Sint Niklaas
Strooi wat neer,
'k Zal u danken, duizend keer

K. Leopold / F.W. Kücken