Home

Hoort hoe de feestklokken schallen

 
Hoort hoe de feestklokken schallen
Hoort nu het kerstfeest breekt aan
Och, dat de mensen nu allen
’t Vrede op aarde verstaan
Dat eens weerklonk in die heilige nacht
Dat eens weerklonk in die heilige nacht
Luidt nu, o klokken, luidt voort
Klinke uw lied ongestoord

Klanken zo lieflijk en teder
Worden door ’t kerstlied gehoord
’t Daalt uit de hemel neder
Spoedt naar de aarde zich voort
Zegent de vader, de moeder, het kind
Zegent de vader, de moeder, het kind
Luidt nu, o klokken, luidt voort
Klinke uw lied ongestoord

Laat nu uw feesttonen klinken
Over de aard’ wijd en zijd
Laat ook de kerstlichtjes blinken
In deze heerlijke tijd
Ieder nu jubelt met vrolijk gezang
Ieder nu jubelt met vrolijk gezang
Luidt nu, o klokken, luidt voort
Klinke uw lied ongestoord

Tekst: J. Bonset naar F. Kritzinger/ Melodie: uit Duitsland van vóór 1826